Quantcast

Latest Images

Latest Articles


AMENDMENTS 269-278 - REPORT on the proposal for a regulation of the European...

AMENDMENTS 269-278REPORTon the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001(COM(2023)0232 - C9-0147/2023...

View Article


Europos parlamento komitetas patvirtino migracijos paktą

Trečiadienį Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas patvirtino naująjį ES migracijos ir prieglobsčio paktą, remiantis kuriuo Europą turėtų užplūsti iki 75 mln. naujų...

View Article

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas...

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa, projektoBiudžeto...

View Article

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of...

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the digital euroCommittee on Civil Liberties, Justice and Home AffairsEmil RadevSource : ©...

View Article

Ateinančią savaitę 12 mln. Eur kvietimo nuosavoms saulės elektrinėms startas

Vasario 27 d., gyventojai sulauks naujo paramos kvietimo nuosavoms saulės elektrinėms iki 10 kW savo gyvenamajame būste įsirengti ir tapti gaminančiais vartotojais. Šiam kvietimui Energetikos...

View Article


In Memory – Honorary Freeman of Dover Terry Sutton MBE

We are deeply saddened to hear of the death of Terry Sutton who passed on the 3rd February 2024 at approximately 3.30pm. Terry was an Honorary Freeman of Dover and one of the founding members of The...

View Article

#53 Už balos. JAV pietinė siena - Trumpas ir NATO - Šnipai ES - Katalikų...

Lietuvos gyventojams JAV pietinės sienos apsaugos problemos geriausiai žinomos iš sąsajų su pagalba Ukrainai. Dažnas girdėjo, jog JAV respublikonai blokavo JAV pagalbą Ukrainai, mainais reikalaudami...

View Article


AMENDMENTS 001-150 - REPORT on the proposal for a regulation of the European...

AMENDMENTS 001-150REPORTon the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on detergents and surfactants, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EC) No...

View Article

Darbotvarkės projektas - Ketvirtadienis, 2024 m. vasario 22 d. -...

Šaltinis : © Europos Sąjunga, 2024 - EP

View Article

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta 2024 m. vasario 7 d. per pirmąjį...

***IEUROPOS PARLAMENTO POZICIJApriimta 2024 m. vasario 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2024/..., kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento...

View Article